Background Image

Real Estate Report

Poland 2017

Po raz pierwszy, Pro Progressio wraz z RICS przedstawiają raport o rynku nieruchomości biurowych w Polsce. Publikacja została przygotowana, w wersji polskiej i angielskiej, we współpracy z najważniejszymi instytucjami otoczenia biznesu w Polsce.

Wersja drukowana Raportu może zostać zamówiona tylko przez klienta biznesowego z siedzibą w Polsce. W formularzu zamówienia należy podać adres email w domenie firmowej.

Uwaga! Nakład papierowy raportu przeznaczony do wysyłki wynosi 1000 egz., decyduje kolejność zgłoszeń. Zapisz się już dziś!

do bezpłatnego zamówienia pozostało:

122 / 1000 egz.